Акумляторын хүчдэл

Акумляторын хүчдэл: Таны автомашины генератороос гарч буй хүчдэл зохих хэмжээнээс ихэссэн эсвэл багассан үед энэхүү гэрэл асна. Сервисд хандана уу.

 

Өмнөх
Манангийн гэрэл
Дараах
Хаалга дутуу хаагдсан