Хөдөлгүүрийн тосны даралт

Хөдөлгүүрийн тосны даралт: Энэхүү анхааруулах гэрэл нь хөдөлгүүрийн тосны даралт багассан үед идэвхжинэ. Та яаралтай хөдөлгөөнөө зогсоож хөдөлгүүрээ 5мин орчим унтраатай байлгаж тосны хэмжээг шалган Сервисд хандана уу.

 

Өмнөх
Гэнэтийн болон ослын гэрэл
Дараах
Яндангийн шүүлтүүр