Таалагдсан автомашин

Хөдөлгүүрийн тосны даралт

Хөдөлгүүрийн тосны даралт: Энэхүү анхааруулах гэрэл нь хөдөлгүүрийн тосны даралт багассан үед идэвхжинэ. Та яаралтай хөдөлгөөнөө зогсоож хөдөлгүүрээ 5мин орчим унтраатай байлгаж тосны хэмжээг шалган Сервисд хандана уу.

 

BACK TO TOP
Автомашины харьцуулалт