AWD буюу 4 дугуйгаар зүтгэх

AWD буюу 4 дугуйгаар зүтгэх: Автомашины мост залгагдсан ба 4дугуйгаар зүтгэх үед энэхүү гэрэл асна.

Өмнөх
Шарвалтын эсрэг систем
Дараах
Аккумулятор