Таалагдсан автомашин

ABS тоормосны системийн сануулга

ABS тоормосны системийн сануулга: Энэхүү сануулах  гэрэл нь таны автомашины ABS тоормосны систем ажиллахгүй байгааг илтгэнэ. Жич: Тоормос бүрэн ажиллагаагаа алдаагүй.

BACK TO TOP
Автомашины харьцуулалт