ABS тоормосны системийн сануулга

ABS тоормосны системийн сануулга: Энэхүү сануулах  гэрэл нь таны автомашины ABS тоормосны систем ажиллахгүй байгааг илтгэнэ. Жич: Тоормос бүрэн ажиллагаагаа алдаагүй.

Өмнөх
Урд яваа тээврийн хэрэгсэл хэт ойр
Дараах
Хөдөлгүүр болон зарим цахилгаан электрон...