Яндангийн шүүлтүүр

Яндангийн шүүлтүүр: Дотоод шаталтын хөдөлгүүрээс гарах бохир утааг шүүх зориулалттай шүүлтүүрийн ажиллагаа хэвийн бус үед идэвхжинэ.

Өмнөх
Хөдөлгүүрийн тосны даралт
Дараах
Урд яваа тээврийн хэрэгсэл хэт ойр