Салхины шилний цанталтаас хамгаалах

Салхины шилний цанталтаас хамгаалах: Энэхүү сануулах гэрэл нь жолооч цонхны цанталтыг арилгах  системийг идэвхжүүлэхэд

Асах ба цан арилсан үед цэнэг хэмнэх үүднээс унтраана уу.

Өмнөх
Хурд цоожлогч
Дараах
Шарвалтын эсрэг систем