Сануулах гэрэл

Сануулах гэрэл: Энэхүү гэрэл сануулга өгөх зорилгоор автомашины самбар дээрхи бусад анхааруулах гэрэл, нэмэлт мэдээлэлтэй хослон идэвхжинэ.

 

Өмнөх
Хөдөлгүүр болон зарим цахилгаан электрон...
Дараах
Дугуйны хийн дарал