Хэт халалтын анхааруулга


Хэт халалтын анхааруулга: Хэт халалтын анхааруулга гэрэл асахад та хөдөлгөөнөө яаралтай зогсоох нормал дээр хөдөлгүүр өөрөө хөрөх боломжийг олгох хэрэгтэй. 

Өмнөх
Тоормосны системийн сануулга
Дараах
Ослын дэр