Хурд цоожлогч

Хурд цоожлогч: Энэхүү сануулах гэрэл жолооч хурд цоожлогчийг идэвхижүүлсэн үед асна.

Өмнөх
Бага насны хүүхдийн аюулгүйн систем
Дараах
Салхины шилний цанталтаас хамгаалах