Таалагдсан автомашин

Гэнэтийн болон ослын гэрэл

Гэнэтийн болон ослын гэрэл: Жолооч тээврийн хэрэгсэлд болон бусад шалтгааны улмаас анхааруулах гэрлийг асаах үед энэхүү гэрэл идэвхжинэ.

 

BACK TO TOP
Автомашины харьцуулалт