Таалагдсан автомашин

Бага насны хүүхдийн аюулгүйн систем


Бага насны хүүхдийн аюулгүйн систем: Хөдөлгөөний үед бага насны хүүхэд санамсаргүйгээр аль нэг хаалгыг  нээхээс сэргийлэн бүх хаалгыг түгжих систем идэвхжсэн эсэхийг харуулна.

Бага насны хүүхдийн аюулгүйн систем:

Хөдөлгөөний үед бага насны хүүхэд санамсаргүйгээр аль нэг хаалгыг  нээхээс сэргийлэн бүх хаалгыг түгжих систем идэвхжсэн эсэхийг харуулна.

BACK TO TOP
Автомашины харьцуулалт