Дугуйны хийн дарал

Дугуйны хийн даралт: Автомашины дугуйн хийн даралт үйлдвэрийн зааснаас багассан тохиолдолд асна. Манай замын нөхцөлд үйлдвэрийн заасан даралтын хэмжээнээс бууруулах шаардлага гардаг.

Өмнөх
Сануулах гэрэл
Дараах
Арын цонхны халаагуур