Улаан өнгийн анхааруулга

Улаан өнгийн анхааруулга: Автомашины хянах самбар дээрх бүхий л улаан өнгийн анхааруулга нь онцгой сануулагт багтах бөгөөд эдгээр асуудлыг шийдсэний дараа хөдөлгөөнөө үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. 

Өмнөх
Хянах самбар
Дараах
Суудлын даруулганы сануулга