Таалагдсан автомашин

Урд яваа тээврийн хэрэгсэл хэт ойр

Урд яваа тээврийн хэрэгсэл хэт ойр: Хөдөлгөөний дунджаас дээш хурд авсан үед урд яваа автомашинтай хэт ойртоход идэвхжинэ.

BACK TO TOP
Автомашины харьцуулалт