Урд яваа тээврийн хэрэгсэл хэт ойр

Урд яваа тээврийн хэрэгсэл хэт ойр: Хөдөлгөөний дунджаас дээш хурд авсан үед урд яваа автомашинтай хэт ойртоход идэвхжинэ.

Өмнөх
Яндангийн шүүлтүүр
Дараах
ABS тоормосны системийн сануулга