ЗХАБТХ-ийн ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

Одоо хэрэгжиж байгаа /замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийг зөрчсөн этгээдэд хүлээлгэх хариуцлага/” ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ.
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ. Нийт 56 төрлийн үйлдэлд хариуцлага оногдуулахаар хуульчиласан.
Хариулагын төрөл:
Иргэн:
  • Торгох шийтгэл 55 төрлийн зөрчилд оногдуулна
  • Баривчлах шийтгэл ганцхан төрлийн зөрчилд оногдуулна
  • Эрхийг хасах шийтгэл 4 төрлийн зөрчилд ононгдуулна (нэмэгдэл шийтгэл)
  • 10-400 нэгжээр торгоно. (10,000-400,000төгрөг)
Хуулийн этгээд:
  • Зөвхөн торгох шийтгэл оногдуулна
  • 12 төрлийн зөрчилд хариуцлага хүлээлгэнэ
  • 100-1000 нэгжээр торгоно (100,000-1,000,000төгрөг)
Баривчлах шийтгэл оногдуулах.
Зөрчил: Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй, эсхүл жолоодох эрх нь дуусгавар болсон хүн согтууруулах ундаа, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон, зохих журмын дагуу шалгуулахаас зайлсхийсэн. 
Шийтгэл: Албадан сургалтад хамруулж 7-30 хоног баривчлах шийтгэл оногдуулна.

Торгох болон эрхийг хасах шийтгэл:
Дараах зөрчилд торгох болон эрх хасах шийтгэлийг давхар оногдуулна. Согтууруулах ундаа, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн эсэхийг зохих журмын дагуу шалгуулахаас зайлсхийсэн бол Хуурамч улсын бүртгэлийн дугаар бүхий тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцсон бол 400.000 төгрөгөөр торгох Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг нэг жилийн хугацаагаар хасах Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг гурван сарын хугацаагаар хасах 50.000 төгрөгөөр торгох.
Торгох болон эрхийг хасах шийтгэл:
Дараах зөрчилд торгох болон эрх хасах шийтгэлийг давхар оногдуулна. Согтууруулах ундаа, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн эсэхийг зохих журмын дагуу шалгуулахаас зайлсхийсэн бол Хуурамч улсын бүртгэлийн дугаар бүхий тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцсон бол 400.000 төгрөгөөр торгох Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг нэг жилийн хугацаагаар хасах Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг гурван сарын хугацаагаар хасах 50.000 төгрөгөөр торгох.

Жолооч урсгал сөрсөн бол Хурдыг зөвшөөрөгдсөн дээд хязгаараас 50-иас дээш хувиар хэтрүүлсэн буюу 90 км/цагаас дээш хурдтай явсан бол 50.000 төгрөгөөр торгоно. тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг гурван сарын хугацаагаар хасах тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг зургаан сарын хугацаагаар хасаж 50.000 төгрөгөөр торгоно Хурдыг зөвшөөрөгдсөн дээд хязгаараас 10-50 хувь хэтрүүлсэн буюу 66-90 км/цагын хурдтай явсан тохиолдолд 50.000 төгрөгөөр торгоно.

Хуулийн этгээдэд дараах зөрчилд шийтгэл оногдуулна
Техникийн хяналтын үзлэгт тэнцээгүй тээврийн хэрэгслийг замын хөдөлгөөнд оролцуулсан бол Хуурамч улсын бүртгэлийн дугаар бүхий тээврийн хэрэгслийг замын хөдөлгөөнд оролцуулсан бол Ачаа тээвэрлэх журам зөрчсөн тээврийн хэрэгслийг замын хөдөлгөөнд оролцуулсан бол 1.000.000 төгрөгөөр торгоно 500.000 төгрөгөөр торгоно 500.000 төгрөгөөр торгоно Тээврийн хэрэгслийн бодит жин, тэнхлэгийн ачааллын хязгаарлал тогтоосон хориглох тэмдгийн заалтыг зөрчсөн бол Жолоочийн ажил үүргийг замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын шаардлагад нийцүүлэн зохион байгуулаагүй бол 500.000 төгрөгөөр торгоно 500.000 төгрөгөөр торгоно 500.000 төгрөгөөр торгоно Замын хөдөлгөөний дүрэмд заасан хүнд, овор ихтэй, хортой, аюултай ачаа тээвэрлэх журам зөрчсөн бол.
 


Улсын бүртгэлийн дугааргүй, эсхүл дугаараа нуун далдалсан тээврийн хэрэгслийг замын хөдөлгөөнд оролцуулсан бол Бүрэн бус тээврийн хэрэгслийг замын хөдөлгөөнд оролцуулсан бол 200.000 төгрөгөөр торгоно Оршин байгаа газартаа хамаарах замын бохирдол, цас, мөсийг цэвэрлэх үүргээ биелүүлээгүй бол Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй, эсхүл жолоодох эрх нь дуусгавар болсон, эсхүл согтууруулах ундаа, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн этгээдээр тээврийн хэрэгсэл жолоодуулсан бол Танигдахгүй бохирдсон, эсхүл дугаарыг буруу байрлуулсан тээврийн хэрэгслийг замын хөдөлгөөнд оролцуулсан бол 200.000 төгрөгөөр торгоно 200.000 төгрөгөөр торгоно 100.000 төгрөгөөр торгоно Ажлын тоормосын систем, жолооны механизм ажиллахгүй, чиргүүлтэй үед холбоос эвдэрсэн, гадна талын гэрэлтүүлэх хэрэгсэл нь бүрэн бус тээврийн хэрэгсэл 250.000 төгрөгөөр торгоно 250.000 төгрөгөөр торгоно.


Та хэрэв машин худалдан авах гэж байгаа бол Японоос орж ирсэн баталгаатай, бэлэгтэй, хямд автомашинуудыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү!
 
Өмнөх
Нэмэлт тэмдэг
Дараах
Замын хөдөлгөөний шинэчилсэн дүрэм болон...