Тууш замын хөдөлгөөн

17. Тууш замын хөдөлгөөн
17.1. Тууш замд хориглох зүйл:
      а/явган зорчигч, ердийн хөсөг, унадаг дугуй, мопед болон трактор, өөрөө явдаг машин механизм мөн түүнчлэн техникийн дээд хурд нь цагт 40 км-ээс ихгүй тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн;
      б/бүх жин нь 3.5 тонноос их ачааны автомашин зорчих хэсгийн баруун гар талын нэг буюу хоёр дахь эгнээнээс бусад аль ч эгнээгээр явах;
      в/5.15, 5.44 тэмдгээр заасан зориулалтын зогсоолын талбайгаас бусад хэсэгт түр зогсох;
      г/ухрах буюу буцаж эргэх;
      д/жолоодлогын дадлага явуулах.
17.2. Тууш замд жолооч зайлшгүй зогсолт хийвэл энэ дүрмийн 6.2-ын "б",    6.3-ын "б" заалтын дагуу анхааруулах дохио хэрэглэж, зорчих хэсгийг нэн даруй чөлөөлөх арга хэмжээ авна.


source: www.legalinfo.mn
Өмнөх
Хорооллын доторхи хөдөлгөөн
Дараах
Цуваагаар явах