Тоормосны Наклад

Тоормосны наклад нь авто машины хөдөлгөөний үед онцгой үүрэгтэй юм. Автомашины үйлдвэрээс тогтоосон тоормосны зайг уртасгахгүй тогтоосон хэмжээнд автомашиныг зогсоох үүрэгтэй. Иймээс энэ сэлбэгийг авахдаа анхааралтай хандах хэрэгтэй. Сүүлийн үед дуураймал техникийн шаардлага хангахгүй тоормосны накладууд гадуур дэлгүүрээр худалдаалагдаж байгаа бөгөөд эдгээр нь ашиглалтын явцад үүргээ бүрэн гүйцэтгэж чадахгүй хурдан элэгдэх, янз бүрийн дуу гарах зэрэг сөрөг талууд ихтэй байдаг
Өмнөх
Нэршил - Урдаа хөтлөгчтэй автомашины ява...
Дараах
Урд тэнхлэгийн дээд, доод өндгөн тулгуур...