Пүрш

Пүрш нь дээд доод тавган дээр сууж автомашины бүхээг, дугуй хоёрыг холбож өгдөг. Дугуй дээш доош шилжихээс хамаарч пүрш нь агшиж сунадаг.
Өмнөх
Автомашины гүүшингийн ажиллагаа
Дараах
Мушгиа гүүшин