Тосны шүүр

Таны автомашин асах, огцом хурдлах үед хөдөлгүүрт маш өндөр ачаалал үүсэж байдаг. Машин өндөр хурдаар явах үед хөдөлгүүрийн эргэлт хурдсаж халалт ихэсдэг. Хөдөлгүүрийн тос нь энэ үед хөргөх, тослох, цэвэрлэх, бүтээмжийг барих, элэгдлээс хамгаалах 5 үндсэн үүргийг гүйцэтгэж байдаг. Эдгээр үүргийн хүрээнд тос нь үрэлтээс үүссэн төмрийн үртэс, нагаар тортогоос болж бохирддог. Харин энэхүү бохирдлыг цэвэрлэж, шүүх үүргийг тосны шүүр гүйцэтгэдэг
Өмнөх
Радиаторын илүүдлийн сав ямар үүрэгтэй в...
Дараах
Дотоод шаталтын хөдөлгүүр