Генератор

Автомашины цахилгаан энергийн үндсэн үүсгэгч нь генератор бөгөөд хөдөлгүүрээс гарсан механик энергийг тогтмол гүйдлийн цахилгаан энерги болгон хувиргах зориулалттай.
Alternator зурган илэрцүүд
Автомашины генератор нь аккумуляторын батарейг цэнэглэх, цахилгаан хэрэглэгчдийг гүйдлээр хангах үндсэн үүрэгтэй ба түүний ажиллагааг жолооч хянах хэрэгтэй байдаг. Ийм учраас автомашины хянах самбарт амперметр, вольтметр ба генераторын ажиллагааг хянах гэрэл зэрэг хянах, хэмжих хэрэгслүүдийн аль нэг байдаг.
Өмнөх
Катализатор
Дараах
Агаар шүүгч