Шатахууны систем

Шатахууны систем
Шатахууны систем нь шатахууны банк, шатахууныг хөдөлгүүний хэсэг хүртэл тээвэрлэх насос, агаар шүүгчээр дамжин орох агаарын хэмжээг тохируулагч коллектор зэрэг төхөөрөмж болон хөдөлгүүрийн шатах камер дахь агаар шатахууны холимогийн хэмжээг тохируулах төв компьютер зэргээс бүрддэг. 
Шатахууны системийг хялбараар тайлбарлахад: 
1. Шатахууны урсгал нь банкнаас  насосоор шахагдан, шүүгчээр дамжин шүүгдэж, хоолойгоор тээвэрлэгдэн форсунг руу хүргэгддэг. 
2. Агаар шүүгчээр дамжин өнгөрсөн агаарыг автомашины төв компьютерийн тооцоолсноор хөдөлгүүр рүү оруулахад коллектор агаарын их бага хэмжээг тохируулж өгдөг. 
 
Шатахууны ууршилтын банк
Шатахууны банкан дотор байгаа шатахуунаасаа хамааран тодорхой хэмжээний ууршилт явагдаж байдаг. Энэ ууршсан шатахуун ууршилтын банкинд хуримтлагдан коллекторын нарийн сувгаар дамжин шатах камер руу орж буй агаартай нэгддэг. 
Форсунк
Форсунк нь дотоод шаталтын хөдөлгүүрт хэрэглэгддэг, агаар шатахууны холимогийг бэлтгэх хамгийн гол шүршигч төхөөрөмж юм. Хөдөлгүүрийн бүх цлиндр тус тусдаа форсунктай байдаг. 
Форсунк нь шатахууны насосоор тээвэрлэгдэн ирж буй шатахууныг цлиндрийн шатах камер руу маш нарийн тоосруулан шүршдэг. Шатахууныг шүрших хэмжээг жолоодлогын нөхцөлд тохируулан автомашины төв компьютер удирдан хянадаг. Хөдөлгүүрт илүү их шатахуун хэрэгтэй байх нөхцөлд тэр хэмжээний шатахууныг оруулах сувагт шүршиж оруулдаг. 
Өмнөх
Жолоодлогын систем
Дараах
Тoyota Harrier-ийн талаарх сонирхолтой б...