Жолоодлогын систем

Жолоодлогын систем
Жолоодлогын систем нь жолооны хүрдний голоос ирсэн эргэлтийг туузан араанд дамжуулан дугуйнуудыг холбогч гар болон бусад тулгуур дамжуулгын тусламжтайгаар автомашиныг залах үйлдэл хийдэг. Жолоодлогын систем нь жолоочид жолооны хүрдийг эргүүлэхэд аль болох хөнгөн байхаар тооцож хийгдсэн байдаг. 
Жолоодлогын системийн ерөнхий ажиллах зарчим нь бүгд адил боловч дугуйг зүүн баруун тийш залах хүчийг эх үүсвэр ашиглаж байгаагаас нь хамаараад механик хүчлүүрт, гидравлик хүчлүүрт, электрон хүчлүүрт гэсэн 3 төрөлтэй байдаг. 
Механик хүчлүүрт жолоодлогын систем
Механик хүчний үйлчлэлээр дугуйнуудыг баруун зүүн тийш залдаг. Могой арааны эргэлт дамжуулах хүчийг ашиглан жолооны хүрдийг мушгих хүчийг багасгаж хөнгөвчилсөн байдаг. 
Жолооны хүрдний голд бэхлэгдсэн могой арааны эргэлтийг хагас эргэлтийн араанд дамжуулж, түүнд бэхлэгдсэн холбогч гарны тусламжтайгаар хөшүүргийн зарчимд тулгуурлан дугуйнуудыг зүүн баруун тийш нь залах хөдөлгөөнд оруулдаг. 
Гидравлик хүчлүүрт жолоодлогын систем
Гидравлик хүчлүүрт жолоодлогын систем нь жолооны хүрдийг эргүүлэх үед даралтын насосоор гидравлик шингэний даралтын хүчийг бий болгон дугуйг хялбар залахад ашигладаг. 
Энэ нь жолооч жолооны хүрдийг хөнгөн эргүүлэх, хүнээс гарах хүчийг багасгаж биед амар болгож өгсөн систем юм. 
Гидравлик хөдөлгүүрт жолоодлогын системийн гидравлик шингэний даралтын насос нь автомашины хөдөлгүүрээс ремин дамжуургаар эргэлт авч ажилладаг тул хөдөлгүүр унтарсан үед  гидравлик хүчлүүр ажиллагаагүй болж жолооны хүрдийг эргүүлэхэд хүндрэлтэй байдаг. 
Электрон хүчлүүрт жолоодлогын систем
 
Электрон хүчлүүрт жолоодлогын систем нь цахилгаан хүчдэлийг ашиглах дугуйг маш хөнгөн залах боломжийг олгодог хамгийн орчин үеийн жолоодлогын систем юм. Энэ систем нь даралтын насос, түүнийг ажиллуулах ремин дамжуулга, шингэн дамжуулах труп гэх зэрэг төхөөрөмжүүдийг байхгүй болгосноор автомашины шатахуун зарцуулалтыг багасгах, мөн гидравлик шингэн алдагдаж буй эсэхийг шалгах шаардлагагүй, даралтын насосгүй учир илүү дуу чимээ багатай, автомашины жолоодлогыг жолоочид мэдрэгдэхүйц сайжруулсан гэх зэрэг гидравлик хүчлүүрт жолоодлогын системтэй харьцуудахад маш олон давуу талтай.
 
Жолооч жолооны хүрдийг эргүүлэх үед жолооны мэдрэгч нь  эргэлтийн коэфицент ба хурдыг электрон хяналтын хэсэг рүү мэдээлж байснаар автомашины жолоодлогыг маш өндөр түвшинд мэдээлж ажилладаг. Энэ систем нь жолооч өөртөө тааруулан жолооны хүрдийг мушгих хүчийг ихэсгэх ба багасгах сегментэн тохируулгатай зэрэг илү олон боломжуудыг жолоочид олгосон байдаг. Мөн автомашин унтарсан үед ч жолооны хүрдийг хялбар залах боломжтой байдаг. 
 
Өмнөх
Автомашины VIN CODE буюу арлын дугаарын ...
Дараах
Шатахууны систем