Таалагдсан автомашин
Таны мэдлэгийн санд

Автомашины ерөнхий мэдлэг

Автомашины их биений эд ангийн нэршлүүд

Автомашины их биений эд ангийн нэршил: 
Автомашины сэлбэг хэрэгслийг хайх, түүнтэй холбоотой мэдээ материалыг гадаад хэлнээс хайхад англи хэлний нэршлийн асуудал гарч ирдэг. Энэ байдалд туслах үүднээс доорх англи-монгол нэршлийг бэлтгэн хүргэж байна.

эх сурвалж: http://news.cardoctor.mn/read/694 
BACK TO TOP
Автомашины харьцуулалт