Таалагдсан автомашин
Таны мэдлэгийн санд

Автомашины ерөнхий мэдлэг

Нэршил - Хойноо хөтлөгчтэй автомашины явах эд ангийн нэршил

Хойноо хөтлөгчтэй автомашины явах эд ангийн нэршил:
Автомашины сэлбэг хэрэгслийг хайх, түүнтэй холбоотой мэдээ материалыг гадаад хэлнээс хайхад англи хэлний нэршлийн асуудал гарч ирдэг. Энэ байдалд туслах үүднээс доорх англи-монгол нэршлийг бэлтгэн хүргэж байна.,

эх сурвалж: http://news.cardoctor.mn/read/694
BACK TO TOP
Автомашины харьцуулалт