Автомашин дотор салоний эд ангийн нэршил

Автомашин дотор салоний эд ангийн нэршил: 
Автомашины сэлбэг хэрэгслийг хайх, түүнтэй холбоотой мэдээ материалыг гадаад хэлнээс хайхад англи хэлний нэршлийн асуудал гарч ирдэг. Энэ байдалд туслах үүднээс доорх англи-монгол нэршлийг бэлтгэн хүргэж байна.

эх сурвалж: http://news.cardoctor.mn/read/694
Өмнөх
Хамгаалалтын бүс
Дараах
Автомашины их биений эд ангийн нэршлүүд