Таалагдсан автомашин

Хурдны хайрцаг

Хурдны хайрцаг
Автомашин хөдөлгөөнд оролцохдоо тухайн замын гадаргууь ачаалаль хурд зэргээс хамаарч маш өргөн хүрээнд өөрчлөгддөгөөс хөтлөх дугуй нь тойргийн хүч тухайн хэмжээнд өөрчлөгдөж байх ёстойв эндээс хөдөлгүүрийн түлшний зарцуулалт хамгийн бага байдаг хэмнэлттэй горимыг хангахь эсэргүүцлийг давах зэрэг зохистой харьцааг бий болгох зорилгоор хурдны хайрцагыг хэрэглэдэг.  
 Хойноо хөтлөх тэнхлэгтэй / Rear wheel drive

Урдаа хөтлөх тэнхлэгтэй / Front wheel drive

Бүх дугуй хөтөлдөг / All wheel drive


 
BACK TO TOP
Автомашины харьцуулалт