Таалагдсан автомашин

Шарвалтын эсрэг систем

Шарвалтын эсрэг систем: Шарвалтын эсрэг сануулах гэрэл нь ABS систем ажиллагаагүйг илтгэх гэрэлтэй хамт асах ба  таны тээврийн хэрэгсэл шарвахгүй байх баталгаагүй мөн Тэнхлэг тохиргоо, дугуйны хэмжээ адил биш байх үед ба гөлгөр, чийгтэй гадаргуу дээр явахад мөн сануулга болж асна.

BACK TO TOP
Автомашины харьцуулалт