НүүрЛизинг
ХАМТРАН АЖИЛЛАДАГ БАНК | БАНК БУС САНХҮҮ
1.8% - 1.6%
Урьдчилгаа: 10%
Хугацаа: 3 жил
Хуучин автомашины хэрэглээний лизинг: Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалах тохиолдолд урьдчилгаа төлбөрийг 0% хүртэл бууруулах боломжтой
Дэлгэрэнгүй
2.0%
Урьдчилгаа: 0%
Хугацаа: 2 жил
Хэрэв та ХХБ-ны дансаар цалингаа авч байгаа бол АВТОМАШИНЫ ЗЭЭЛ –ийг урьдчилгаа төлбөр 0%-р авах боломжтой.
Дэлгэрэнгүй
1.85%
Урьдчилгаа: 20%
Хугацаа: 4 жил
Автомашины зээл: -/YХХ барьцаалбал 10-30%/
Дэлгэрэнгүй
2,8%
Урьдчилгаа: 20%
Хугацаа: 24 сар
20.000.000 хүртэлх төгрөгийн зээлд таны худалдан авсан автомашин
 
Дэлгэрэнгүй
1,8% - 2,0%
Урьдчилгаа: 20%
Хугацаа: 24 - 36 сар
Шинэ автомашин худалдан авч байгаа тохиолдолд нэмэлт барьцаа хөрөнгө шаардахгүй;
Урьдчилгаа төлбөрт дүйцүүлэн үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалж 100 хувийн санхүүжилт олгодог;
Дэлгэрэнгүй
3,0% - 3,5%
Урьдчилгаа: 20%
Хугацаа: 24 сар
Автомашины лизинг: Урьдчилгаа төлбөр 20%, барьцаа шаардахгүй.
Дэлгэрэнгүй
3,9% - 4%
Урьдчилгаа: 30%
Хугацаа: 24 сар
Дансны хуулгаар орлого тодорхойлох, Урьдчилгаа 30%-аас дээш, өөрийн нэр дээр үл хөдлөх газартай байх
Дэлгэрэнгүй
2,2% - 2,0%
Урьдчилгаа: 30%
Хугацаа: 24 сар
20.0 сая төгрөгөөс дээш зээлд ҮХХ барьцаална. ҮХХ нэмэлтээр барьцаалсан зээлд урьдчилгаа төлбөр 0 хувь.
Дэлгэрэнгүй
2,1% - 2,4%
Урьдчилгаа: 30%
Хугацаа: 24 сар
8,0 сая төгрөг хүртэл зээлд уг хөрөнгийг барьцаалан олгож, 8,0 сая төгрөгөөс дээш тохиолдолд үл хөдлөх хөрөнгө нэмэлтээр барьцаална.
Дэлгэрэнгүй
1,7% - 2,3%
Урьдчилгаа: 20%
Хугацаа: 36 сар
Дэлгэрэнгүй
1,7% - 1,8%
Урьдчилгаа: 30%
Хугацаа: 36 сар
Автомашиныг банкны нэр дээр бүртгэнэ. Зээлдэгч зээл болон хүүг бүрэн төлсөн тохиолдолд автомашиныг түүний нэр дээр шилжүүлнэ. Зээлийн бүх хугацаанд зээлдэгч өөрийн зардлаар автомашиныг бүх эрсдлийн даатгалд заавал хамруулна
Дэлгэрэнгүй
2,3% - 3,1%
Урьдчилгаа: 15% - 30%
Хугацаа: 36 сар
Нэмэлт барьцаа шаардахгүй
Дэлгэрэнгүй
5% - 6%
Урьдчилгаа: 50%
Хугацаа: 12 сар
Урьдчилгаа 50%-аас дээш материал шаардахгүй.
Дэлгэрэнгүй
3,8%
Урьдчилгаа: 30%
Хугацаа: 24 сар
УБ-харъяа, Дансны хуулгаар орлого тодорхойлох, Урьдчилгаа 30%-аас дээш
Дэлгэрэнгүй
5%
Урьдчилгаа: 40%
Хугацаа: 16 сар
Урьдчилгаа 40%-аас дээш материал шаардахгүй.
Дэлгэрэнгүй
Зээлийн хүү 3,2 хувь,
Урьдчилгаа: Урьдчилгаа төлбөр 30
Хугацаа: Зээлийн хугацаа 24 с
Автомашины лизингийн зээлээс гадна автомашин барьцаалсан зээл, орон сууц хашаа байшин барьцаалсан зээл гаргаж байгаа.
Хаяг: ХУД 2-р хороо 19-р хороолол БСБ Мегамолл их дэлгүүрийн 1 давхарт
 
Дэлгэрэнгүй
харьцуулалт хаах
×