Таалагдсан автомашин

Транскапитал

Транскапитал Финанс ББСБ
Хуучин автомашин:
Зээлийн хэмжээ            - 25 сая хүртэл
Урьдчилгаа төлбөр       - 20% /ҮХХ барьцаалж урьдчилгаагүй 100% лизинг авах боломжтой/
Зээлийн хугацаа           - 24 сар /ҮХХ барьцаалаад 36 сараар авах боломжтой/
Зээлийн хүү                   - 2,7% - 2,8%
Барьцаа хөрөнгө           - Худалдан авч буй автомашин өөрөө барьцаа болно.
Үйлчилгээний шимтгэл - 1% 

Шинэ автомашин:
Зээлийн хэмжээ            - 50 сая хүртэл
Урьдчилгаа төлбөр       - 0%-20% /ҮХХ барьцаалж урьдчилгаагүй 100% лизинг авах боломжтой/
Зээлийн хугацаа           - 24 сар /ҮХХ барьцаалаад 36 сараар авах боломжтой/
Зээлийн хүү                   - 2,7% - 2,8%
Барьцаа хөрөнгө           - Худалдан авч буй автомашин өөрөө барьцаа болно.
Үйлчилгээний шимтгэл - 1% 
НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ: Зээлийн үнэлгээ өндөр, засмал замаар холбогдсон орон нутагт зээл гаргах боломжтой. Зээлийн судалгаа болон шимтгэл байхгүй. 

 
BACK TO TOP
Автомашины харьцуулалт