НүүрЛизингТранскапитал

Транскапитал

  Шинэ автомашин Хуучин автомашин  
Зээлийн хэмжээ 30,0 сая хүртэл 10,0 сая хүртэл  
Зээлийн хугацаа 1-24 сар 1-24 сар  
Зээлийн хүү Төгрөг 2,8% Төгрөг 2,8%  
Барьцаа   
20.000.000 хүртэлх төгрөгийн зээлд таны худалдан авсан автомашин, бараа бүтээгдэхүүн
20.000.001 төгрөгөөс дээшхи зээлд нэмэлт үл хөдлөх хөрөнгө
 
Урьдчилгаа төлбөр      

Автомашин: Монголд сая орж ирсэн: 20%
Орж ирээд 1 жил хүртэл хугацаанд явсан: 40%


Автомашин: Монголд сая орж ирсэн: 20%,
харьцуулалт хаах
×