Таалагдсан автомашин

Худалдаа Хөгжлийн Банк

Эрхэм харилцагч Та 1000mashin.mn сайтаас дугаар аваагүй, орж ирсэн BF код бүхий автомашин сонгож урьдчилгаа төлбөр 0% гэсэн нөхцөлтэй лизингээр авах боломжтой. 
Энэхүү нөхцөл нь зөвхөн ХХБ-ны дансаар цалингаа авч байгаа хүнд үйлчлэх АВТОМАШИНЫ ЗЭЭЛ –ийн нөхцөл юм. 

Онцлог -10 жил болон түүнээс доош насжилттай
-Улсын дугаар авсан болон аваагүй автомашин
Зээлийн хүү (сарын) Тухайн үед мөрдөгдөж буй цалингийн зээлийн хүүгээр**
Эко автомашин* - 1.6%**
Зээлийн дээд хэмжээ 100.0 сая төгрөг
Зээлийн хугацаа 30 сар хүртэл
Урьдчилгаа төлбөрийн доод хэмжээ 0%

*- хос тэжээлт болон шингэрүүлсэн хий, цахилгаан тэжээлт автомашиныг ойлгоно.
**- байгууллага цалингийн зээлийн тусгай нөхцөлтэй бол тус хүүгээр авах ба зээлийн хүү хамгийн багадаа 1.5% байна.

БАРЬЦАА ХӨРӨНГӨ

Автомашины иж бүрэн даатгалд хамруулан, автомашиныг дангаар барьцаална.

Автомашины үнэлгээнээс өндөр үнэлгээ бүхий орон сууц нэмэлтээр барьцаалсан тохиолдолд иж бүрэн даатгахгүй байж болно.

 • Зээлийн өргөдөл; (Банкны салбараас эсвэл энд дарж татаж авна уу)
 • Нийлүүлэгч байгууллагын төлбөрийн нэхэмжлэх;
 • Худалдан авах гэж буй автомашины тeхник үзүүлэлтүүд;
 • Ажлын газрын тодорхойлолт;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр;
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар;
 • Жолооны үнэмлэхний хуулбар;
 • Оршин суугаа хорооны засаг даргын тодорхойлолт;
 • Хэрэв өөрийн хөрөнгийг барьцаалах бол: Зээлийн барьцаанд тавихаар санал болгосон хөрөнгийн өмчлөх эрхийн болон бусад баримт бичиг, зөвшөөрөл, лавлагаа
 • Зээлдэгчийн орлогыг нотлох баримтууд;
 • Хэрэв шаардлагатай бол банкнаас хүссэн нэмэлт баримт матeриалыг гаргаж өгөх
 • ХХБ-ны картаар цалин олгох гэрээтэй байгууллагын үндсэн ажилтнаар 1 жилээс доошгүй хугацаанд ажилласан байх;
 • ХХБ-ны дансаар 6 сар цалингаа авсан байх.
BACK TO TOP
Автомашины харьцуулалт