Таалагдсан автомашин

Гэрэл Финанс

Бүрдүүлэх материал:
  • Иргэний үнэмлэх
  • Банкны дансны хуулга

Тусгай нөхцөл:
  • Урьдчилгаа: 20% 
  • Хүү: 2,8%
  • Зээлийн хугацаа: 24 сар

Тавигдах шаардлага:
  • Зээлийн хэмжээ 16 хүртэл сая
  • Хамтран зээлдэгчтэй байх
  • Өөрийн болон хамтран зээлдэгчийн орлого тогтмол байх
BACK TO TOP
Автомашины харьцуулалт