Таалагдсан автомашин

Монголиа Инпакт Финанс

Тусгай нөхцөлтэй автомашин худалдан авах зээл
  • Зээлийн хугацаа: 30 хүртэл сар
  • Урьдчилгаа төлбөр: 20 ба түүнээс дээш хувь
  • Зээл шийдвэрлэх хугацаа: 2 цаг /Шаардлагатай бичиг баримт бүрдсэн тохиолдолд/
  • Барьцаа: Худалдан авч буй машин /Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт барьцаа/
  • Даатгал: Тээврийн хэрэгслийн даатгалд хамруулах
Бүрдүүлэх материал
  • Цахим иргэний үнэмлэх / эх хувиараа/
  • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
  • Орлого тодорхойлох бичиг баримт​ /Банкны дансны хуулга, НДДэвтэр, Түрээсийн гэрээ, Холбогдох гэрээ, Хар дэвтэр гэх мэт/
  • Гаалийн бүрдүүлэлтийн бичиг баримтууд /Автомашины гаалийн бичиг, Үнэлгээний бичиг, Нэхэмжлэх/
Тавигдах шаардлага:
  • Үйлдвэрлэснээс хойш 10 жилийн дотор
Хаяг: Баруун 4 зам "Рокмон Бюлдинг " ​оффис төв 8 давхар 804 тоот "МИФ" ББСБ
BACK TO TOP
Автомашины харьцуулалт