Таалагдсан автомашин

Апекс Финанс

Апекс Финанс ББСБ
Хуучин автомашин:
Зээлийн хэмжээ            - Үнийн дүнгийн 50%
Зээлийн хугацаа           - 12-24 сар
Зээлийн хүү                   - 5%
Барьцаа хөрөнгө           - Худалдан авч буй автомашин өөрөө барьцаа болно.
Үйлчилгээний шимтгэл - Байхгүй 

Шинэ автомашин:
Зээлийн хэмжээ            - Үнийн дүнгийн 70% хүртэл
Урьдчилгаа төлбөр       - 30%
Зээлийн хугацаа           - 24 сар
Зээлийн хүү                   - 5%
Барьцаа хөрөнгө           - Худалдан авч буй автомашин өөрөө барьцаа болно.
Үйлчилгээний шимтгэл - Байхгүй 
НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ: Зээлийн үнэлгээ өндөр, засмал замаар холбогдсон орон нутагт зээл гаргах боломжтой. Зээлийн судалгаа болон шимтгэл байхгүй. 
Утас: 95647490, 98110110
BACK TO TOP
Автомашины харьцуулалт