Таалагдсан автомашин

Ариг банк

Нөхцөл: 
ЗЭЭЛИЙН ДООД ХЭМЖЭЭ
-
ЗЭЭЛИЙН ДЭЭД ХЭМЖЭЭ
АВТОМАШИНЫ ҮНИЙН ДҮНГИЙН 70% - 85%
ЗЭЭЛИЙН УРЬДЧИЛГАА
30% - 25%
ЗЭЭЛИЙН ХҮҮ
САРААР 1.4% - 1.6%
ДЭЭД ХУГАЦАА
САРААР 30 сар
1-12 сар 1.6%
13-24 сар 1.7%
25-30 сар 1.8%
Бүрдүүлэх материал: 
  • Зээлийн өргөдөл, анкет
  • Бизнесийн орлого, зардлыг нотлох баримт
  • Зээлийн судалгаанд ашиглагдах бусад материал
  • Автомашины үнийг нотлох баримт
  • Урьдчилгааг дансанд байршуулсан баримт
BACK TO TOP
Автомашины харьцуулалт