НүүрЛизингГоломт

Голомт

АВТОМАШИНЫ ЗЭЭЛ
Аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийг автомашин худалдан авахад нь дэмжлэг үзүүлэх зээл юм. Та худалдан авах автомашиныхаа үнийн тодорхой хувийг төлөөд үлдсэн төлбөрийг зээлээр санхүүжүүлэх боломжтой.
 
 • Зээлийн хүсэлтийг шуурхай шийдвэрлэнэ.
 • Урьдчилгаа төлбөрт дүйцүүлэн үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалж 100 хувийн санхүүжилтээр автомашин худалдан авах
 • Эд хөрөнгийн болон хариуцлагын даатгалд хамрагдах
 • Банктай гэрээ байгуулсан гэрээт байгууллагуудын чанарын шаардлага хангасан, аливаа доголдолгүй, баталгаат хугацаатай автомашиныг худалдан авах
ШИНЭ - 1.70%
ХУУЧИН - 1.85%
НӨХЦӨЛ:
Зээлийн нөхцөл Хуучин Шинэ
Автомашины төрөл Монголд ашиглаж байсан/ашиглаж байгаагүй Монголд, гадаадад ашиглагдаагүй буюу КМ заалт “0”
Зээлийн хүү /сарын/ 1.85% 1.70%
Зээлийн хэмжээ 20 сая төгрөг хүртэл 21-50 сая төгрөг хүртэл 51 саяас дээш төгрөг 50 сая төгрөг хүртэл Машины үнээс хэтрэхгүй
Зээлийн хугацаа 24 сар хүртэл 36 сар хүртэл 48 сар хүртэл 36 сар хүртэл 48 сар хүртэл
Урьдчилгаа төлбөр 20% 30% 30%
Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалах тохиолдолд урьдчилгаа төлбөр 0%

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:
 
 • Сар бүр тогтмол орлоготой байх
 • Голомт банкны гэрээт байгууллага/хувь хүнээс худалдан авах автомашинаа сонгосон байх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:
Иргэн Аж ахуйн нэгж, байгууллага
 • Цахим үнэмлэх
 • Өрхийн орлого баталгаажуулах бичиг баримт
  • Цалингийн орлого: Ажил эрхлэлт болон цалингийн тодорхойлолт, НДДэвтэр
  • Бизнесийн орлого: Дансны хуулга, хар дэвтэр, тусгай зөвшөөрөл гэх мэт
 • Худалдан авах автомашины сонголт, нийлүүлэгч байгууллагын тодорхойлолт болон нэхэмжлэх
 • Бусад холбогдох бичиг баримт
 • Аж ахуйн нэгж, байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм
 • Аудит, татварын албаар хянагдсан сүүлийн 2 улирлын тайлан баланс
 • Байгууллагын танилцуулга
 • Зээл, хүүгийн төлбөр хугацаандаа төлөгдөхийг нотолсон ашиг, орлогын тооцоо
 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэх зөвшөөрөл
 • Бусад холбогдох бичиг баримт
харьцуулалт хаах
×