Таалагдсан автомашин

Банкуудын хэрэглээний зээлийн нөхцөл

1.8% - 1.6%
Урьдчилгаа: 15%-30%
Хугацаа: 30 сар
Хуучин автомашины хэрэглээний лизинг: Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалах тохиолдолд урьдчилгаа төлбөрийг 0% хүртэл бууруулах боломжтой
Дэлгэрэнгүй
1.6%
Урьдчилгаа: 0%
Хугацаа: 30 сар
Хэрэв та ХХБ-ны дансаар цалингаа авч байгаа бол АВТОМАШИНЫ ЗЭЭЛ –ийг урьдчилгаа төлбөр 0%-р авах боломжтой.
Дэлгэрэнгүй
1,6% - 1,8%
Урьдчилгаа: 10% - 20%
Хугацаа: 30 сар
Давуу тал: Хугацаа урт,
хүү бага, урьдчилгаа 10%
, Зээлийн хүсэлтийг богино 
хугацаанд шуурхай 
шийдвэрлэнэ.
Дэлгэрэнгүй
1,5% хүртэл
Урьдчилгаа: 20%
Хугацаа: 30 сар
Дэлгэрэнгүй
1.4% - 1.6%
Урьдчилгаа: 25% - 30%
Хугацаа: 30 сар
Нэмэлт барьцаа шаардахгүй
Дэлгэрэнгүй
2,2% - 2,0%
Урьдчилгаа: 30%
Хугацаа: 24 сар
20.0 сая төгрөгөөс дээш зээлд ҮХХ барьцаална. ҮХХ нэмэлтээр барьцаалсан зээлд урьдчилгаа төлбөр 0 хувь.
Дэлгэрэнгүй
1,5% - 1,8%
Урьдчилгаа: 30%
Хугацаа: 36 сар
Автомашиныг банкны нэр дээр бүртгэнэ. Зээлдэгч зээл болон хүүг бүрэн төлсөн тохиолдолд автомашиныг түүний нэр дээр шилжүүлнэ. Зээлийн бүх хугацаанд зээлдэгч өөрийн зардлаар автомашиныг бүх эрсдлийн даатгалд заавал хамруулна
Дэлгэрэнгүй
1,7%
Урьдчилгаа: 20%
Хугацаа: 30 сар
Харилцагч Та гадаад улсад ашиглагдаж байсан хуучин автомашин ба тэг (0) гүйлттэй шинэ автомашинаа Богд банкны “Авто машины зээл ” -ээр авах боломжтой.
Дэлгэрэнгүй
2,7% - 2,8%
Урьдчилгаа: 20%
Хугацаа: 24 сар
20.000.000 хүртэлх төгрөгийн зээлд таны худалдан авсан автомашин
Хаяг: СБД 4-р хороо, Партизаны гудамж, Транскапитал ББСБ байр. 
Салбар нэгжийн тоо: Улаанбаатар хотод 13, орон нутагт 7 салбартай. 
Дэлгэрэнгүй
2,5% - 3.5%
Урьдчилгаа: 20% - 30%
Хугацаа: 36 сар
Дансны хуулгаар орлого тодорхойлох, Урьдчилгаа 30%-аас дээш, өөрийн нэр дээр үл хөдлөх газартай байх
Дэлгэрэнгүй
2.9% - 3,4%
Урьдчилгаа: 0% - 30%
Хугацаа: Зээлийн хугацаа 36 с
Автомашины лизингийн зээлээс гадна автомашин барьцаалсан зээл, орон сууц хашаа байшин барьцаалсан зээл гаргаж байгаа.
Хаяг: БГД 13-р хороо БСБ Мегастор дэлгүүрийн байр
 
Дэлгэрэнгүй
5%
Урьдчилгаа: 30%
Хугацаа: 12-24 сар
Хуучин болон Шинэ автомашины лизингийн үйлчилгээ.
Дэлгэрэнгүй
1,6-1,8
Урьдчилгаа: 20%
Хугацаа: 30 сар
 1.82% - 1.62%
Дэлгэрэнгүй
3%
Урьдчилгаа: 30-50%
Хугацаа: 24
Дэлгэрэнгүй
2.5%-2.8%
Урьдчилгаа: 20%-50%
Хугацаа: 30 сар
"Be Forward" 1000МАШИН-аас автомашин авсан тохиолдолд ТУСГАЙ НӨХЦӨЛТЭЙ зээлийн нөхцөл хангана.
Дэлгэрэнгүй
2.8%
Урьдчилгаа: 20%, 30%
Хугацаа: 24 сар
"Be Forward" 1000МАШИН-аас авсан автомашинд тусгай нөхцөлтэй зээл олгоно.
 
Дэлгэрэнгүй
BACK TO TOP
Автомашины харьцуулалт